Medborgare: fråga inte vad du kan göra för Ölrepubliken. Fråga vad Ölrepubliken kan göra för dig!

Här samlar vi våra älskade ledares tal till folket, manifest, promemorior och rent skryt. Oförblommerad propaganda ‐ rätt upp och ned … och vadåda?!


Kapten Danos memorandum

I en serie reportage direkt från fronten kommer Kapten Dano intervjua diverse människor i stridslinjen. Han räds ingenting och tar sig fram bland ölfat, exklusiva humledepåer och slutna sällskap för att träffa bryggare, entusiaster och eldsjälar av olika slag. Här kan du ta del av hans rapporter.

Kapten Dano träffar Sebastian från Monarchy, 2013-10-09


Bilaterala samtal

Republikens propagandaministerium har under sommaren 2013 gjort betydande insatser för det goda ölets sak. Vår utbildningsminister, herr Frost, har medverkat i Sveriges Radio P4 Extra där han på ett förtjänstfullt sätt, i republikens anda, spridit både kunskap och glädje. Herr Frost har för detta utomordentliga arbete förlänats Ölrepublikens förtjänsttecken av andra graden.

Ljudinspelningarna återutsänds nedan:

En stor stark tack!
Öl på alternativa sädesslag
Veckans fredagsöl har syndens färg
Microbryggerierna tar över öl-Sverige
Öl för den som inte brukar dricka öl
Allt du behöver veta om inne-ölet IPA
Trodde du att du har koll på öl? Tänk om!
Sommarens sista öl


Infiltration och upplysning


Generated by: Facebook Members